4K artikel in Video Emotion

In het oktobernummer van het vaktijdschrift Video Emotion is een artikel (pag. 26 e.v.) opgenomen over 4K. Het artikel van Ulco Schuurmans gaat voornamelijk in op de beschikbare hardware. Video Emotion wordt verspreid in een oplage van 5.500 exemplaren en is verkrijgbaar (voor € 5,50) bij de beter gesorteerde tijdschriftenwinkel (ook online te bestellen, bijv. via Magvilla). Volgens de auteur van het artikel zal het nog drie tot vijf jaar wachten zijn voordat 4K de huiskamer in kan.

Share

Comments are closed.